PRESENTERAR Blackout

— Ett interaktivt undervisningsmaterial
för årskurs 4-6

HISTORIEN INVOLVERAR EN ALIEN, TRE UNGDOMAR, ETT HUSTAK, AKTIVA TEKNIKFÖRETAG OCH SKOLKLASSER FRÅN HELA SVERIGE. EFTER VARJE AVSNITT SKA ELEVERNA LÖSA TEKNIKUPPGIFTER FÖR ATT FÖRA HISTORIEN VIDARE. MATERIALET STÖDJER KURSPLANEN I TEKNIK.

Planeten slocknade. Behöver hjälp. Kommer om 38 sek, ok?

Håll dig uppdaterad inför lanseringen HT 2014:

Så fungerar Blackout

1
Anpassning

Här på hemsidan väljer läraren avsnitt och skräddarsyr innehållet för den specifika klassen. Varje skolklass får sedan sin egen film.

2
Uppspelning

Filmen spelas upp på hemsidan eller laddas ned för uppspelning. Varje avsnitt har ett tema som huvudpersonerna undersöker.

3
Utmaningar

Eleverna mottar utmaningar som fördjupar temat i slutet avavsnittet. Eleverna löser dessa antingen på hemsidan eller manuellt. De laddar upp lösningar och mottar poäng på en egen klass-sida.

Har du frågor?
Kontakta oss på tel 08-782 08 51 eller
teknikspanarna@teknikforetagen.se